25 آذر

دانلود اپلیکیشن و دیدگاه های مردم عزیز

دانلود اپلیکیشن اندروید       آمار نصب اپلیکیشن

ادامه مطلب
2 آذر

یادگیری انگلیسی در خانه با نکات کاربردی و پایه

  View this post on Instagram   A post shared by زبان انگلیسی منصور نجف زاده (@i_can_institute)

ادامه مطلب
1 آذر

آموزش انگلیسی هشتم به زبان ساده .با آزمون های هفتگی و پشتیبانی تا پایان سال تحصیلی

  View this post on Instagram   A post shared by زبان انگلیسی منصور نجف زاده (@i_can_institute)

ادامه مطلب
1 آذر

تدریس کامل انگلیسی هفتم و هشتم در اپلیکیشن آی کن

  View this post on Instagram   A post shared by زبان انگلیسی منصور نجف زاده (@i_can_institute)

ادامه مطلب